LaTeX Online editor


LaTeX možete koristiti online, bez instalacije programa na Vaš računar. Overleaf aplikacija to omogućuje, a postaje sve popularnija jer omogućuje kolaboracijsko pisanje, tj. mogućnost da više autora radi na jednom dokumentu (projektu). Sve što je potrebno za njeno korištenje je jednostavna registracija na ovom linku.

O LaTeXu

LaTeX (čita se Latek) je programski jezik za dokumente i sistem za kreiranje dokumenata korištenjem uređivačkog program TeX. Koristi se u akademskoj zajednici kao i u izdavačkim tvrtkama, posebno zbog kvalitete krajnjeg produkta i bolje automatizacije tabela, slika i bibliografija. LaTeX je napisao Amerikanac Leslie Lamport kao zaposlenik tvrtke SRI International ranih 1980-ih i od tada je postao glavna metoda za korištenje TeX-a, jezika za formatiranje na niskoj razini.