ponedjeljak, 6. svibnja 2019.

Fizika 2: Rezultati prvog testa

Uvid u radove je u ponedjeljak, 6. 5. 2019. godine u 10:15 (ili po dogovoru sa asistentom).