utorak, 12. veljače 2019.

Fizika 1: Rezultati popravnog ispita

Rezultati popravnog ispita iz Fizike 1, rađenog 6. februara 2019. godine. Uvid u radove je u četvrtak, 14. 2. u 10:00, a upis ocjena u 10:30 (PMF-107).

Fizika 1 - Rezultati Popravnog ispita