srijeda, 10. listopada 2018.

Fizika 1 - LV [Hemija]

Za studente koji slušaju predmet Fizika 1 na Odsjeku za hemiju Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli.