petak, 22. lipnja 2018.

QM2: Rezultati Završnog ispita

Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Kvantne mehanike 2, rađenog 14. 6. 2018. godine. Uvid u radove je moguć svakim danom, u dogovoru sa predmetnim asistentom.

Kvantna mehanika 2
Student Pismeni Zadaća Ukupno

max.35 max. 15 max. 50
Nedžad Kurešepi 24 15 39
Amila H.Abdić* 21 15 36
Azra Bešić 21 15 36
Damir Osmić 22 15 37

*nije predala "pomoćni papir na kojem se nalazi rješenje zadatka 3!