utorak, 26. lipnja 2018.

MMF2: Rezultati Završnog ispita

Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Matematičkih metoda fizike 2, rađenog 5. 6. 2018. godine. Uvid u radove je moguć svakim danom, u dogovoru sa predmetnim asistentom.

Matematičke metode fizike 2
Student Pismeni Zadaća Ukupno

max.45 max. 5 max. 50
Muhamed Karić 45 5 50
Azra Hanić 25* 5 30
Merima Omeragić 30 5 35
Erna Imširović 20 5 25
Želimir Tomić 21 5 26

Studeni koji su osvojili >= 25 bodova imaju uslove za izlazak na usmeni. 

* bodovi sa Popravnog ispita (update: 26. 6. 2018)