petak, 22. lipnja 2018.

Kvatna mehanika 1: Rezultati ispita

Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Kvantne mehanike 1. Uvid u radove je moguć svakim danom, u dogovoru sa predmetnim asistentom.

Kvantna mehanika I
Student I test II test Aktivnost Ukupno

max. 15 max. 20 max. 15 max. 50
Zina Tulumović 10.9 08 15 33.9
Zahida Selimbašić 11.5 12 15 38.5
Samira Berković 6.0 13 15 34.0
Melika Damadžić 8.5 04 15 27.5
Nermin Kurtić 12.3 00 15
Azra Hodžić 12.0 11 15 38.0
Amra Bajrić 11.7 05 15 31.7

Sorry for delay :(