petak, 2. ožujka 2018.

Obavještenje: Laboratorijske vježbe

Obavještenje za studente iz eksperimentalnih grupa E1, E2, E3 i E4: Prilikom prvog dolaska u laboratoriju u drugom semestru svi studenti su dužni pripremiti vježbu broj 1 sa spiska vježbi. Naime, radi efikasnosti, ovu vježbu rade svi studenti jedne grupe istovremeno i to isključivo u prvom terminu prema rasporedu. Studenti koji propuste ovu vježbu mogu je nadoknaditi tek u posljednoj sedmici semestra.

Svi studenti iz grupa E1 i E3 rade vježbu 1. vježbu u četvrtak, 8. marta 2018. godine, a studenti iz E2 i E4 sedam dana kasnije - 15. marta. 

Predmetni asistent: R. Omerović.