utorak, 23. siječnja 2018.

Klasična mehanika 1: Rezultati Završnog ispita

Studenti koji su položili pismeni dio ispita iz Klasične mehanike 1:

  1. Muhamed Karić - 44 poena (88%)
  2. Mirza Drdnić - 26.5 poena (53%)
Predmetni asistent: R. Omerović.