ponedjeljak, 4. prosinca 2017.

MMF1: Dvostruki integral - zadaća 1Izračunati površinu obojene oblasti sa slike: