utorak, 10. listopada 2017.

Grupe za laboratorijske vježbe [2017/18]

Spisak studenata prve godine Tehnološkog fakulteta po grupama za laboratorijske vježbe iz Fizike 1 - smjerovi HIiT, HIM, IZO, ZNR, PT i KiSH.GRUPA E1 [odsjek Hemijsko inženjerstvo i tehnologija]

1   DUBRAVAC AMILA
2   LJEVAKOVIĆ MERISA
3   MUJANOVIĆ-JAHIĆ ELDINA
4   SALKIĆ MIRZA
5   ARIFOVIĆ ELADINA
6   PAŠALIĆ NERMINA
7   KADRIBAŠIĆ SADMIR
8   ĐOZIĆ NEDIM
9   HASELJIĆ AMILA
10 JOSKIĆ MONIKA
11 MUJKANOVIĆ MERISA
12 LUKIĆ MILICA


GRUPA E2 [odsjek Hemijsko inženjerstvo i tehnologija]

1   ISLAMOVIĆ JASMINA
2   MUMINOVIĆ DŽENANA
3   SULJIĆ DŽENAN
4   HADŽIAGANOVIĆ AMILA
5   MEHANOVIĆ ERVIN
6   BALIĆ AMELA 
7   SKULIĆ ELMA 
8   BEDAK AJDIN 
9   BAJIĆ AZRA 
10 RUJANAC MEHMED 
11 ĐOZIĆ HARIS 
12 JAHIĆ DŽEMILA 


GRUPA E3 (odsjek Prehrambena tehnologija)

1  HODŽIĆ EMINA
2  RADIŠEVIĆ AMAR
3  KLIMENTIĆ MAJA
4  DEDIĆ VELDANA
5  IMAMOVIĆ FATIMA 
6  MAMIĆ NAIDA 
7  OSMANOVIĆ NEDRET 
8  IMAMOVIĆ SELMA
9  ZEKANOVIĆ ANJA
10 BEĆIROVIĆ AIDA
11 VASILJ HELENA 
12 MAHALBAŠIĆ ALMA 
13 KOLIĆ AMINA 
14 MUJANOVIĆ HANIFA 
15 OMEROVIĆ LEJLA
16 ZUKIĆ AZRA
17 BEGIĆ SELMO
18 BAŠIĆ ADEM


 GRUPA E4 (odsjek Prehrambena tehnologija)
 
1   RAVKIĆ DŽENITA 
2   MAHMUTOVIĆ MELISA 
3   PEKIĆ AMILA 
4   EMINOVIĆ EMINA 
5   MEMIĆ EMINA
6   HRUSTIĆ MUJO
7   TRAKO ANIDA
8   MEŠIĆ AMER
9   MEHIĆ MAIDA 
10 NAKIČEVIĆ EMIR 
11 ALIHODŽIĆ VELID 
12 ATIĆ AMER 
13 BEČIROVIĆ VEDAD
14 DELIĆ ERMINA
15 ŠARIĆ ASIM
16 OKIĆ SELMA
17 KULANIĆ HATIDŽA 
18 PAVIĆ IVANA 
19 ŠEHANOVIĆ AJLA


 GRUPA E5 (odsjek Inženjerstvo zaštite okoline)
 
1   BEGOVIĆ HARIS
2   MUJAČIĆ MIRZA
3   BRKIĆ ELMA
4   TURALIĆ DINO
5   TOPALOVIĆ RENATA
6   PUZIĆ FARUK 
7   HADŽIBAJRIĆ ASIMA
8   BEĆIROVIĆ TARIK 
9   TIHIĆ KANITA 
10 SULJKANOVIĆ DŽEVAD 
11 KLIMENTIĆ NEDIM 
12 JAHIĆ SEMIR 
13 PEPIĆ MIRNES 
14 MUJANOVIĆ SEDINA 
15 KOVČIĆ HARIS 
16 SMAJLOVIĆ HARIS