četvrtak, 6. srpnja 2017.

PRIMJERI TESTOVA IZ FIZIKE 1 i 2

Primjeri ranijih testova iz predmeta Fizika 1 i Fizika 2 (Tehnološki fakultet) se mogu pronaći na stranici FIZIKA (TF) ili direktno na LINKU.

Napomena: moguće su greške u rješenjima koja se nalaze na kraju testa.