četvrtak, 6. srpnja 2017.

Klasična mehanika: Rezultati ispita

Rezultati pismenog dijela ispita iz Klasične mehanike 1 i Klasične mehanike 2. Usmeni ispit je u dogovoru sa profesorom (naredne sedmice).