srijeda, 12. srpnja 2017.

FIZIKA 2: VAŽNO!

Svi studenti koji su na ispitu iz Fizike 2, održanom 5. 7. 2017. godine, osvojili 50 i više poena imaju pravo na upis ocjene, tj. položili su ispit.