nedjelja, 12. veljače 2017.

Fizika 1: Rezultati popravnog ispita

Rezultati Popravnog ispita iz Fizike 1 (Tehnološki fakultet) održanog 8. 2. 2017. godine. UVID U RADOVE JE 14. 2. 2017. (UTORAK) U 10:00, A UPIS OCJENA ISTI DAN U 10:30 (PMF, 107).

Rezultati - upisani prvi puta
Rezultati - prenos/obnova