ponedjeljak, 26. prosinca 2016.

Klasična mehanika 1 - rezultati prvog testa

Rezultati prvog parcijalnog ispita iz Klasične mehanike 1, održanog 5. 12. 2016. godine. Uvid u radove je svaki dan do kraja sedmice.