utorak, 19. srpnja 2016.

Fizika 2 - rezultati popravnog ispita

Rezultati popravnog ispita iz Fizike 2 (TF), održanog 18. i 19. jula 2016. godine.

Linija 1 - rezultati
Linija 2 - rezultati

UPIS OCJENA JE U ĆETVRTAK, 21. 7. 2016. U 12:00, A UVID U 12:30, NA PMF-u 107.