ponedjeljak, 13. lipnja 2016.

KM2: Rezultati drugog parcijalnog ispita

Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Klasične mehanike 2, održanog 8. juna 2016. godine.


Klasična mehanika 2 2015/16
Student Prvi parcijalni ispit Drugi parcijalni ispit Zadaće Ukupno (max 50)
25.4.2016. 8.6.2016.
I + II parcijalni
1 Hadžipašić Amira 16.7 12.8 2 31.5
2 Ahmić Merima 16.7 12.5
29.2
3 Jović Ružica 3

3
4 Bahić Sabina 1.75

1.75