petak, 10. lipnja 2016.

FIZIKA 2: Rezultati drugog parcijalnog ispita

Rezultati druge provjere znanja iz Fizike 2  - Tehnološki fakultet.

LINIJA 1 - link

Uvid u radove je u ponedjeljak u 11:30, kabinet 308 (PMF).LINIJA 2 link
Uvid u radove je u utorak u 11:30, kabinet 308 (PMF).