subota, 16. travnja 2016.

TF: FIZIKA 2 - rezultati za I liniju

Rezultati prve prvojere znanja iz Fizike II za studente Tehnološkog fakulteta (linija 1), održanog 11. 4. 2016. godine. Uvid u radove je u srijedu, 20. 4. u 12:00 (kabinet 308, PMF) .
IME I PREZIME STUDENTA I parcijalni ispit11.04.2016.
1 KUSUR AMELA 13
2 MUMINOVIĆ ESMIRA 10
3 ŠIŠIĆ MUHAMED 13
4 SULJKANOVIĆ LEJLA 11
5 MUMINOVIĆ ELVIR 12.5
6 DJEDOVIĆ SUAD 15
7 BAJRIĆ ELMA 7.5
8 KARIĆ ALDIN 13.5
9 ALIBAŠIĆ JASMINA 14
10 HASANIČEVIĆ DŽANELA 9
11 HADŽIAHMETOVIĆ MAIDA 8.5
12 BEĆIROVIĆ LEJLA 6.5
13 HALILOVIĆ SULEJMAN 9.5
14 GOBELJIĆ EMINA 6
15 TOPČAGIĆ AZRA 6
16 ZUKIĆ SAFETA 4
17 DELIĆ AHMED 7
18 KURTALIĆ HALIDA 9
19 GLOTIĆ VILDANA 6.5
20 ALIBAŠIĆ ALMEDINA 9.5
21 BEGANOVIĆ NAZIFA 8
22 DURAKOVIĆ VELIDA 8
23 HANDŽIĆ BELMA 6
24 AVDIĆ MAIDA 10
25 NEZIROVIĆ FERIDA 11
26 IZEROSKI AMNA 9.5
27 MEŠIĆ AMILA 12
28 TURSIĆ ELMA 11.5
29 HANKUŠIĆ AMELA 6
30 JUKAN RASEMA 8.5
31 MUSIĆ INDIRA 3
32 BEŠIROVIĆ MUHAMED 7
33 HODŽIĆ LEJLA 10.5
34 ALDOBAŠIĆ AMELA 6.5
35 KARIĆ SAMIRA 3.5
36 AHMIĆ FATIMA 10
37 MAŠOVIĆ LEJLA 10
38 HODŽIĆ AMINA 4
39 DELIĆ MEDŽIDA 9
40 DAUTOVIĆ ŠERIF 5
41 HADŽAN AMRA 5
42 ALIĆ ALMEDINA 7
43 SALETOVIĆ AMINA 6
44 OMIĆ ALIJA 6
45 KARAPANDŽIĆ DŽEVAD 6
46 AHMETOVIĆ LEJLA 10
47 TALETOVIĆ MERIMA 5
48 KAHVIĆ NADINA* 7
49 IBRAHIMKADIĆ INDIRA* 8
50 HARAČIĆ ELDAR 2
51 HALILOVIĆ ABDELINA 13
52 KEHIĆ AMRA 6
53 SIOČIĆ MUAMER 10.5
54 MARTINOVIĆ IVANA 6.5
55 KURHANOVIĆ ADELA 9
56 BILALOVIĆ ZEHRINA 5.5
57 IBRAHIMOVIĆ MAIDA* 7
58 KRBULJIĆ HASNIJA 6
59 BALUKOVIĆ EMIR 7
60 HODŽIĆ BENJAMIN 4
61 MEHINOVIĆ EMINA 11
62 KURDIĆ NEDŽMUDIN 5
63 HASANAGIĆ DŽANA 1
64 HAŠIMBEGOVIĆ FATIMA* 6
65 ALIĆ ERMINA 9
66 JUNUZOVIĆ MIDHETA 3
67 BAŠIĆ HAMDIJA 2
68 MANDŽUKIĆ ŠEYLA 6
69 ALIAJ ALBONA 2
70 SELIMOVIĆ MUJO 4
71 AVDIĆ ELDAR 2
72 KALESIĆ MEDINA 1
73 JUSUFOVIĆ SELMA 3.5
74 NUHANOVIĆ ADNAN 7
75 BADŽIĆ SAMRA 12
76 HODŽIĆ AMRA 7
77 MARKOVIĆ DAMIR 4
78 MARKANOVIĆ MARINA 7
79 ALIĆ ARMINA 6.5
80 BEGOVIĆ HATIDŽA 9
81 MUJEZINOVIĆ BELMA 7
82 KORAJKIĆ LEJLA 5
83 MUŠIĆ ERNA 10
84 OSMANHODŽIĆ AMIRA 5
85 HUSAGIĆ ADNEL 8
86 ARAPČIĆ BELMA 4
87 OLOVČIĆ AMRA 6
88 ĐUVIĆ SELMIR 6
89 SMAJLOVIĆ MAIDA 9
STUDENTI RANIJIH GENERACIJA
1 MEŠIĆ EMANUEL 5
2 MEŠKOVIĆ MERISA 9
3 LEJLIĆ EMIR 12
4 BUBIĆ AZRA 6
5 IKIĆ VESNA 3
6 HALILBAŠIĆ ELNUR 5