ponedjeljak, 7. ožujka 2016.

LV: pripreme za vježbe 4a i 5a


  • Provjeravanje zakona radioaktivnog raspada simuliranjem na računaru -  - LINK

  • Određivanje brzine zvuka pomoću rezonancije vazdušnog stuba LINK