utorak, 23. veljače 2016.

TF | LV: OBAVIJEST

Laboratorijske vježbe iz FIZIKE 2 za studente Tehnološkog fakulteta počinju ove sedmice, prema novom rasporedu. Ove sedmice vježbe počinju za neparne grupe (25. i 26. februar), a naredne za parne.

ČETVRTAK: 11-13 FIZIKA 1 (LV E7 i E8)
ČETVRTAK: 13-15 FIZIKA 1 (LV E9 i E10)
ČETVRTAK: 15-17 FIZIKA 1 (LV E5 i E6)

PETAK: 10-12 FIZIKA 1 (LV E3 i E4)
PETAK: 12-14 FIZIKA 1 (LV E1 i E2)
PETAK: 14-16 FIZIKA 1 (LV E11)

Za prvi sat laboratorije potrebno je pripremiti vježbu BROJ 1. Svi studenti spremaju istu vježbu, bez obzira kojoj podgrupi pripadaju. 

VJEŽBA BROJ 1. 
                     a) Određivanje temperaturskog koeficijenta otpora metala.
                     b) Određivanje parametara NTC termistora.


OBAVEZNO DONIJETI PRIPREMU I POTREBNI PRIBOR.

 Literatura: ''OSNOVNA MERENJA U FIZICI'', Vlastimir Vučić

Za rad u laboratoriji je potrebno:
1. Pisana priprema za vježbu koja se radi
2. Milimetarski papir
3. Pribor za crtanje
4. Kalkulator
5. Grafitna olovka