srijeda, 20. siječnja 2016.

KM1: Završni ispit

Rezultati Završnog ispita iz Klasične mehanike 1, održanog 12.1.2016. godine. Uvid u radove je u četvrtak, 21.1.2016. godine.


Klasična mehanika 1 2015/16


Student Prvi parcijalni ispit (max. 25) Drugi parcijalni ispit Zadaće Ukupno Završni ispit (max 50)
22.11. 5.1.

12.1.2016.
1 Hadžipašić Amira 15 14 2 31
2 Hodžić Esmer 11

11
3 Ahmić Merima 11 8
19
4 Turić Dino 7.5

7.5 27
5 Jović Ružica 3.15
2 5.15 16.25
6 Kurtić Nermin 3.15

3.15
7 Bahić Sabina 1.9

1.9 22
8 Musić Nermin 1.25

1.25 2.5
9 Hodžić Azra


0
Predmetni asistent: Rifat Omerović