srijeda, 2. prosinca 2015.

TF: Laboratorijske vježbe - bodovi

Bodovi iz laboratorijskih vježbi iz Fizike 1 za podgrupe E7, E8, E9 i E10. U tabelu su unesene vježbe predate do 2.12.2015. godine.