ponedjeljak, 23. studenoga 2015.

TF1: Rezultati prvog pracijalnog ispita (linija 1)

Rezultati prve provjere znanja iz Fizike 1 na Tehnološkom fakultetu, održane 16.11.2015. godine, prva linija. Uvid u radove je u četvrtak, 26. 11. u 9:30h (kabinet 308 - PMF).


FIZIKA 1 – 16.11.2015.
IME I PREZIME STUDENTA I parcijalni ispit
max. 20
1 BISCHOFF JANA 15.5
2 RIZVANOVIĆ AMRA 15
3 HALILOVIĆ FATIMA 15
4 BULIĆ MIRALEM 15
5 ŠUŠNJEVIĆ MEDINA 11
6 PAVLOVIĆ BORIS 11
7 HAJDARBEGOVIĆ AMINA 11
8 SELIMOVIĆ ALMA 10
9 AHMETOVIĆ EMINA 9.5
10 MAGLIĆ DŽEMILA 9
11 KOVAČEVIĆ DŽENANA 9
12 HASANBAŠIĆ ADISA 9
13 HAMZIĆ ADEM 9
14 DURMIĆ NEIRA 9
15 BEKRIĆ SELMA 9
16 ŠAHBAZOVIĆ ZERINA 8.5
17 TUFEKČIĆ ADNAN 7
18 ŠUŠNJEVIĆ AMINA 7
19 ŠMIGALOVIĆ MIRHA 7
20 HADŽIĆ IRMA 7
21 BEGIĆ AMINA 7
22 SALETOVIĆ MIRZA 6.5
23 MUJKIĆ SUMEJA 6.5
24 ZAIMOVIĆ MAIDA 6
25 TABAKOVIĆ AMRA 6
26 SULJEVIĆ AJDINA 6
27 SALKIĆ AMIR 6
28 PEŠTALIĆ NEJRA 6
29 ĆASUROVIĆ ASIMA 6
30 SALIHOVIĆ AMELA 5.5
31 VILIĆ MEDIHA 5
32 TUČIĆ EMINA 5
33 NUHIĆ DŽEJLANA 5
34 MRKONJIĆ BENJAMIN 5
35 KUJUNDŽIĆ DŽENITA 5
36 HAMZIĆ EDINA 5
37 DIZDAREVIĆ JASMIN 5
38 ČAMDŽIĆ MERIMA 5
39 BEŠIĆ ELVEDINA 5
40 AVDIĆ SALKAN 5
41 SALKIĆ SELMA 4
42 MUJAKOVIĆ NERMINA 4
43 HASIĆ ARMIN 4
44 HASANOVIĆ DŽEMILA 4
45 HARAČIĆ ELDIN 4
46 GOPO SEMIR 4
47 BIJEDIĆ OMAR 4
48 ŠERIFOVIĆ ADNA 3
49 KOVAČEVIĆ LAMIJA 3
50 KASUMOVIĆ MERIMA 3
51 HASANOVIĆ SABAHUDIN 3
52 ĆOSIĆKIĆ ADEMIR 3
53 BAKIĆ EMINA 3
54 VILIĆ EMIRA 2
55 POLJIĆ ADMIR 2
56 HUSEJNAGIĆ ARMIN 2
57 HANIĆ BERINA 2
58 BAJRIĆ ARNELA 2

Predmetni asistent: Rifat Omerović