četvrtak, 8. listopada 2015.

TF: Kretanje u ravni (W2)

Računski zadaci iz predmeta Fizika 1, za druge auditorne vježbe koje su na rasporedu 13. 10. (utorak).