subota, 6. listopada 2018.

TF: Fizika 1 (spisak LV)

Spisak laboratorijskih vježbi iz Fizike 1 na Tehnološkom fakultetu.

1. vježba
a) Određivanje gustine čvrstih i tečnih tijela pomoću piknometra.
b) Određivanje gustine tečnih tijela pomoću spojenih sudova (hidrometra).
c) Određivanje gustine tečnih tijela pomoću sile potiska tečnosti (hidrostatička vaga).
2. vježba
Određivanje ubrzanja Zemljine teže matematičkim klatnom.
3. vježba
a) Određivanje (Youngovog) modula elastičnosti za materijal jedne žice.
b) Određivanje modula torzije žice (II varijanta).
a) Eksperimentalno određivanje momenta inercije tijela pomoću torzionog klatna.
4. vježba
a) Određivanje koeficijenta viskoznosti tečnosti (Stokesov metod).
b) Određivanje odnosa cp/cv za vazduh po metodu Clement - Desormesa.
5. vježba
Određivanje specifične toplote čvrstih tijela.
6. vježba
Provjeravanje zakona idealnih gasova (Gay-Lussacov zakon)


Literatura:
"Osnovna merenja u fizici", Vlastimir Vučić