petak, 4. rujna 2015.

MMF2 - rezultati

Rezultati ispita održanog 3. 9. 2015. godine iz Matematičkih metoda fizike 2:

1. Osmić Damir - 67/100
2. Meliha Ahmetspahić - 50/100 -uslovno
3. Musić Nermin 50/100 - uslovno