četvrtak, 9. srpnja 2015.

Prijemni ispiti na Univerzitetu u Tuzli

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u prvom upisnom roku. Za upis 2.685 brucoša u ak.2015/16.godinu prijavljeno je ukupno 3.082 kandidata koji su danas polagali prijemni ispit.

Prema informacijama s fakulteta/Akademije, svi prijemni ispiti su bili u skladu sa procedurama i pravilima bez zabilježenih bilo kakvih odstupanja. Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni najkasnije do 10. jula na oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Konačne rang-liste bit će objavljene u srijedu, 15.07.2014. godine, a upis primljenih kandidata obavit će se od 15. do 22.07.2015. godine. 

Na studijskim odsjecima na kojima ostane slobodnih mjesta organizirat će se drugi upisni rok, za koji će se prijave podnositi od 25. do 28.8.2015. godine, a prijemni ispit obavit će se 02.09.2015. godine u 10.00 sati. Univerzitet u Tuzli će po usvajanju konačnih rang listi, do petka, 17.07.2015. godine objaviti broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok.