četvrtak, 23. srpnja 2015.

Fizika II - rezultati popravnog

Rezultati ispita iz Fizike II, održanog 20. 7. 2015. godine.

PRVA LINIJA
R.br Student POPRAVNI Prvi parcijalni Drugi parcijalni LV SUMA
1 Mujanović Emir 75 35 50 10 64.5
2 Avdić Fatima 67.5 27.8 55 6.5 56.81
3 Ibreljić Almin 60 40 57.5 9 58.5
4 Omerčić Alma 60 38.9 55 10 58.78
5 Brkić Armina 62.5 35 45 9 56.25
6 Vehapi Miralem 62.5 33.3 45 10 56.91
7 Hamidović Sejid 55 55.6 35 8.5 54.12
8 Avdihodžić Amina 70 22.2 30 9 54.44
9 Rizvić Jasmina 65 25 35 10 54.5
10 Smajlović Mirsada 50 45 45 9.5 52.5
11 Bilalić Adisa 60 25 40 8 51
12 Đonlagić Dženaida 60 33.3 30 10 52.66
13 Musić Emir 60 22.2 45
43.44
14 Suljić Mersiha 47.5 33.3 55 8.5 49.91
15 Karić Amir 55 33.3 35 8.5 49.66
16 Gegić Kenan 50 22.2 45 8 46.44
17 Muratović Ismail 50 22.2 40 9 46.44
18 Halilović Selmir 45 40 35
37.5
19 Leković Dina 75


37.5
20 Mešić Neira 45 38.9 30 5.5 41.78
21 Alić Elma 47.5 30 30 8 43.75
22 Džafić Nađa 40 55.6 20 9 44.12
23 Zelinkić Mediha 50 25 25 8.5 43.5
24 Spahić Amila (o) 45 44.4 20
35.38
25 Kancić Melisa 45 22.2 30 8 40.94
26 Hafizović Merisa (o) 45 15 40
33.5
27 Ikanović Mirela 35 44.4 35
33.38
28 Ahmetlić Merima 40 25 35 8.5 40.5
29 Hadžan Selma 45 15 30 10 41.5
30 Kadrić Almedina 50 35

32
31 Hatkić Mejra 50 15 15 7.5 38.5
32 Palić Amira (o) 45
45
31.5
33 Barčić Edina 35 25 40
30.5
34 Jukan Ajla 35 30 30 6 35.5
35 Buljić Almedina 30 40 25 9 37
36 Rizvanović Hanka 27.5 30 40 8 35.75
37 Vehabović Selim 30 27.8 35 8.5 36.06
38 Hasić Almir 55


27.5
39 Lejlić Emir 30 35 20 6.5 32.5
40 Marković Kristina 40 27.8 0 8.5 34.06
41 Mešković Merisa 25 30 32.5 6 31
42 Salihbašić Mejrima 50

6 31
43 Mehmedičević Mahira (o) 45 15

25.5
44 Elnur Halilbašić 50


25
45 Veselčić Ljubica (o) 20 40 30
24
46 Džafić Almedina 30 25 10 7.5 29.5
47 Gazdić Lejla 25 10 35 10 31.5
48 Brigić Elma 30 15 15 8.5 29.5
49 Mešić Emanuel 22.5 22.2 25 9.5 30.19
50 Feukić Medina (o) 25 15 20
19.5
51 Bahić Almina 25 16.7 10 3.5 21.34
52 Aščić Avdan 35


17.5
53 Šabić Emina 25
15 10 25.5
54 Spahić Alma 10 27.8 25 8 23.56
55 Husejinović Emira 30


15
56 Sakić Selma 10 20 20 6 19
57 Fazlić Irma 10 25 15 5.5 18.5
58 Murgić Armin (o) 10
30
11
59 Šeldić Ferida 10 5.6 15 10 19.12
60 Bajramović Amira 20


10
61 Subašić Mubera 10


5
Uvid u radove, Petak, 24.07. 2015. godine u 11 sati.

Upis ocjena, Ćetvrtak, 27.08.2015. godine u 10:00 sati
Predmetni nastavnik dr.sc. Jugoslav Stahov, red. Prof.