petak, 26. lipnja 2015.

MMF2: Završni ispit

Rezultati Završnog ispita iz Matematičkih metoda fizike 2, održanog 25.6.2015. godine:

1. Azra Bešić - 53%
2. Damir Osmić - 28%
3. Sabina Bahić - 50 %
4. Sanja Ćosić - 46%
5. Ensar Ferhatbegović - 50%