četvrtak, 11. lipnja 2015.

Klasična mehanika 2 - drugi parcijalni

Rezultati drugog parcijalnog ispita iz Klasične mehanike 2, održanog 8. 6. 2015. godine:

1. Šišić Samra 17 poena (od 25)
2. H. Abdić Amila 9.5 p
3. Buljubašić Dženana 9 p

Zbirni rezultati (I + II) parcijala:

1. Šišić Samra (18.75 + 17 = 35.75 | 71.5%)
2. H. Abdić Amila (13.75 + 9.5 = 23.25 | 46.5%)
3. Buljubašić Dženana (10.4 + 9 = 19.4 | 38.8 %)