ponedjeljak, 4. svibnja 2015.

Kvantna mehanika I (prva parcijala)


Rezultati ispita iz Kvantne mehanike I, april 2015. god. (prva pracijala)

Ime i prezime
1. zad (7b)
2. zad (10b)
3. zad (8b)
Σ 25b
Sedina Hadžić
0
0
0
0
Amra Palić
0
4
0
4
Medina Barčić
5
0
0
5
Monika Čajić
5
1
0
6
Meliha Ahmetspahić
4,5
2
0
6,5
Nedim Nuhanović
1,5
2
3,5
7
Ensar Ferhatbegović
2
4
2
8
Amra Bričić
5
9
4
18
Amra Bektić
4,5
10
4,5
19
Samra Šišić
4
9,5
7,5
21
Zerina Čičkušić
7
10
7
24