ponedjeljak, 16. prosinca 2013.

TF: Fizika I - zadaci

Zadaci za Auditorne vježbe se nalaze na linkovima ispod. Zadaci su raspoređeni prema sedmicama (temama). Na kraju liste se nalazi i fajl sa svim zadacima.
Preporučuje se da se prije dolaska na vježbe tekst zadataka prepiše (isprinta) kako bi se poboljšala efikasnost računskih vježbi i izbjeglo nepotrebno gubljenje vremena.

Svi zadaci - integralno (.pdf) (ažurirano 16.12.2013)