ponedjeljak, 26. kolovoza 2013.

O blogu

Blog je namijenjen za komunikaciju sa studentima koji slušaju predmete: Klasična mehanika 1 i 2 i Matematičke metode u fizici 1 i 2 na PMF-u Tuzla.